Eşitlik Nedir?

İki veya daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik, müsavat, muadelet.Kanunlar yönünden insanlar arasında ayrım bulunmaması durumu.Bedensel, ruhsal başkalıkları ne olursa olsun, insanlar arasında toplumsal ve siyasi haklar yönünden ayrım bulunmaması durumu
Örnek: Bunlar, eşitlikten yana olduklarını söyleseler de, yaptıkları işler hep kendi ipliklerini boyamaya dayanır. S. Birsel

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Muadelet
Muadil
Muaf
Muafiyet sınavı
Muaflık
Muahede
Muahedename
Muaheze
Muahezename
Muahhar